Κοινωνική Προσφορά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η πετυχημένη πορεία μας, μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμα μεγάλυτερο χρέος και ευθύνη να δώσουμε πίσω στην τοπική κοινωνία. Πορευόμαστε με στόχο την προσφορά στην κοινωνία και φροντίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα αυτούς που το έχουν ανάγκη.
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται.


Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού

Μεσογειακό Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο